Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van de Luchthavenregeling Haamstede

Geldend van 06-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van de Luchthavenregeling Haamstede
Citeertitel Luchthavenregeling Haamstede
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en Landschap
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8.64, eerste lid, van de Wet luchtvaart
  2. artikel XIII van de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2020 Nieuwe regeling

10-12-2019

prb-2020-5068

19434087