Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van een voor publiek toegankelijk sport- of bewegingsevenement (Subsidieregeling sportevenementen 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van een voor publiek toegankelijk sport- of bewegingsevenement (Subsidieregeling sportevenementen 2021)
Citeertitel Subsidieregeling sportevenementen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/474688/CVDR474688_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 nieuwe regeling

10-07-2020

gmb-2020-192703

202044374