Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven (Subsidieregeling watersport 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven (Subsidieregeling watersport 2021)
Citeertitel Subsidieregeling watersport 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/474688/CVDR474688_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 nieuwe regeling

10-07-2020

gmb-2020-192701

202044373