Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022
Citeertitel Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR612950.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel komt artikel 2.5 van de uitvoeringsregeling ‘overgangsregeling jaarlijkse subsidies ‘ te vervallen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 nieuwe regeling

29-10-2018

Gemeenteblad 2018, 263453

Onbekend.