Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022
Citeertitel Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2019-2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR612950.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel komt artikel 2.5 van de uitvoeringsregeling ‘overgangsregeling jaarlijkse subsidies ‘ te vervallen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 nieuwe regeling

29-10-2018

Gemeenteblad 2018, 263453

Onbekend.