Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de behandeling van klachten (Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep)

Geldend van 28-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de behandeling van klachten (Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep)
Citeertitel Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur op 11 december 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2020 nieuwe regeling

01-07-2020

bgr-2020-795

Onbekend.