Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023

Geldend van 24-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023
Citeertitel Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2020 nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-189241

Onbekend.