Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020

Geldend van 17-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020
Citeertitel Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2021 wijziging regeling

28-10-2021

gmb-2021-410166

Onbekend.
22-07-2020 27-02-2020 17-11-2021 nieuwe regeling

27-02-2020

gmb-2020-189159

Onbekend.