Regeling vervallen per 01-01-2022

Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2020

Geldend van 01-08-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2020
Citeertitel Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Someren/CVDR609397/CVDR609397_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2017 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-188946

Onbekend.