Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening gemeente Roosendaal
Citeertitel Afvalstoffenverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.21 van de Wet milieubeheer
  2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Wijzigingsverordening treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging in verband met Omgevingswet

21-12-2023

gmb-2023-551797

774245
25-07-2020 01-01-2024 Nieuwe regeling

28-05-2020

gmb-2020-187369

229180