Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020

Geldend van 16-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020
Citeertitel Parkeerverordening Delft 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet
  3. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2024 artikel 18, 5. bijlage

07-03-2024

gmb-2024-114371

4272405
01-11-2020 16-03-2024 nieuwe regeling

09-07-2020

gmb-2020-185621

4272405