Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent parkeerregulering en parkeerbelasting (Parkeerverordening Delft 2020)

Geldend van 01-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent parkeerregulering en parkeerbelasting (Parkeerverordening Delft 2020)
Citeertitel Parkeerverordening Delft 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet
  3. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2019. De datum van ingang van de heffing is 01 november 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2020 nieuwe regeling

09-07-2020

gmb-2020-185621

4272405