Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020

Geldend van 09-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151c van de Gemeentewet
 5. artikel 151d van de Gemeentewet
 6. artikel 154 van de Gemeentewet
 7. artikel 154a van de Gemeentewet
 8. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 11. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 12. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 16. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 17. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2024 artikel 2:1, 2:25, 2:48a: 2:50a, 2:58, 2:71, 2:78, 2:78b, 2:79a, 4:11, 5:6, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16,

21-03-2024

gmb-2024-152565

958005
01-01-2024 09-04-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:28b, 2:29, 2:39, 2:60, 2:71, 2:79b, 3:13, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:32, 5:33, 5:34, toelichting

15-12-2022

gmb-2023-544563

394427
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1, 4:5

15-12-2022

gmb-2023-537328

Onbekend.
12-01-2023 31-12-2023 artikel 2:10, 2:12, 2:48a, 5:10, 2:60, 4:13, 5:12, 5:12a, 5;12b, 5:12c, 5:12d, toelichting

15-12-2022

gmb-2023-12798

Onbekend.
23-03-2022 12-01-2023 Hoofdstuk 2, 5, afdeling 5, 11, artikel 1:1, 2:9, 2:11, 2:12, 2:24, 2:25, 2:29, 2:39, 2:41, 2:48, 2:67, 2:72, 2:79a, 2:79b, 3:4, 3:5, 4:12, 4:13, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8, 5:13, 5:17, 5:18, 5:32, 5:40, toelichting

07-03-2022

gmb-2022-125869

356372
16-12-2020 23-03-2022 afdeling 10, artikel 2:73a, 2:73b

10-12-2020

gmb-2020-332373

233072
21-07-2020 16-12-2020 nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-184659

141278