Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020 (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020)

Geldend van 21-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020 (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020)
Citeertitel Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2020 nieuwe regeling

26-05-2020

prb-2020-4691

PZH-2020-738811369