Gemeenschappelijke regeling Technology Base

Geldend van 18-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Technology Base
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Technology Base
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Provinciewet
  3. Gemeentewet
  4. Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2020 01-07-2020 Nieuwe regeling

07-07-2020

stcrt-2020-38979

2020/0177506