Beleidsregels terug- en invordering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Bernheze

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels terug- en invordering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Bernheze
Citeertitel Beleidsregels terug- en invordering Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 Bernheze
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel I van de Invoeringswet Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-182185

Onbekend.