Beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers

Geldend van 12-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers
Citeertitel beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp blijk van waardering
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2015 nieuwe regeling

12-10-2015

Gemeenteblad 2015, 108101

Onbekend.