Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant

Geldend van 27-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant
Citeertitel Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, milieu, omgeving, water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2023 artikel 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, bijlage 2

09-05-2023

prb-2023-5957

C2314697/5254459
06-10-2021 27-05-2023 artikel 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, bijlage 2, 3

28-09-2021

prb-2021-9014

C2284023/4951237
21-10-2020 06-10-2021 artikel 7

13-10-2020

prb-2020-7503

Onbekend.
16-07-2020 21-10-2020 nieuwe regeling

07-07-2020

prb-2020-4593

C2264403/4705397