Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Geldend van 03-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oirschot
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen
Citeertitel Beleid grootschalige zonne- en windenergie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2022 artikel 6.5

22-02-2022

gmb-2022-91864

21.I003302
15-07-2020 03-03-2022 nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-179407

Onbekend.