Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020

Geldend van 16-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020
Citeertitel Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Beesel/CVDR612950.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

29-06-2020

gmb-2020-178211

Onbekend.