Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de subsidie ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden (Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de subsidie ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden (Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zuid-Holland/CVDR298777.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt twee jaar na de dag van inwerkingtreding met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2020 artikel 7

17-11-2020

prb-2020-8560

PZH-2020756034036
09-07-2020 18-11-2020 nieuwe regeling

23-06-2020

prb-2020-4369

PZH-2020-741553099