Marktverordening gemeente Beesel 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktverordening gemeente Beesel 2005
Citeertitel Marktverordening gemeente Beesel 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Marktverordening Beesel 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening vastgesteld op 21 december 2000.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005

22-11-2004

niet bekend

Onbekend.