Vervangingsregeling Algemeen Directeur / Regionaal Commandant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Geldend van 01-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2020

Intitulé

Vervangingsregeling Algemeen Directeur / Regionaal Commandant Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur / Regionaal Commandant

  • 1.

    De plaatsvervangend Algemeen Directeur / Regionaal Commandant aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant indien deze niet beschikbaar is.

  • 2.

    De sectormanager Risicobeheersing / Crisisbeheersing aan te wijzen als de plaatsvervanger van de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant indien zowel de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant als de directe plaatsvervanger als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn.

Artikel 2 Bevoegdheden

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur / Regionaal Commandant vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 30 juni 2020,

J. Trijselaar,

Algemeen Directeur