VERORDENING ‘TOEKOMSTBESTENDIG WONEN GELDERLAND’ GEMEENTE BRUMMEN 2020

Geldend van 14-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING ‘TOEKOMSTBESTENDIG WONEN GELDERLAND’ GEMEENTE BRUMMEN 2020
Citeertitel Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Toekomstbestendig Wonen Gelderland
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2020 nieuwe regeling

25-06-2020

gmb-2020-168058

D323990