Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van het bevorderen van de belangstelling voor amateurkunst in de gemeente Lelystad (Subsidieregeling amateurkunst 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van het bevorderen van de belangstelling voor amateurkunst in de gemeente Lelystad (Subsidieregeling amateurkunst 2021)
Citeertitel Subsidieregeling amateurkunst 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/474688/CVDR474688_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 01-01-2024 nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-163977

202036702