Gemeente Voorst - Besluit waardebonnen voor kleine energiebesparende maatregelen

Geldend van 30-06-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Besluit waardebonnen voor kleine energiebesparende maatregelen

Subsidieplafonds en verdeelregels

Burgemeester en wethouders van Voorst maakt het volgende bekend:

In de vergadering van 23 juni 2020 heeft het college van de gemeente Voorst de hieronder genoemde subsidieplafonds en verdeelregels vastgesteld.

  • 1.

    Op grond van de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst en nadere regels verstrekt de gemeente Voorst de waardebonnen voor energiebesparende maatregelen.

  • 2.

    Voor de hieronder genoemde categorieën zijn de daarbij genoemde bedragen als subsidieplafond vastgesteld. Bij het bereiken van het subsidieplafond geldt voor het besluiten op de subsidieaanvraag voor deze categorieën de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waardebonnen koopwoningen van € 60 per stuk

2.000

Stuks

€ 120.000

Waardebonnen huurwoningen van € 60 per stuk

800

Stuks

€ 48.000

Het Besluit waardebonnen voor kleine energiebesparende maatregelen is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl. Onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen vindt u een zoekfunctie.

Ondertekening

Twello, 29 juni 2020

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris