Beleidsregel Parkeren op eigen terrein

Geldend van 03-07-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Parkeren op eigen terrein

Actueel

De beleidsregel houdt in dat voor bewoners die kunnen parkeren op eigen terrein het recht op een of meerdere bewonersvergunning of -ontheffing vervalt.

Op 9 september 2014 is de beleidsregel Parkeren op eigen terrein en het besluit lijst POET vastgesteld. Per 19 september 2014 is het besluit in werking getreden en wordt bij de uitgifte van bewonersvergunningen en -ontheffingen de beleidsregel ‘Parkeren op eigen terrein’ gehanteerd. Vervolgens is op 27 september 2016 een aanpassing van de beleidsregel Parkeren en het besluit lijst POET vastgesteld. Per 30 september 2016 is het besluit in werking getreden.

Parkeren op eigen terrein in woonwijken

De hoge parkeerdruk in woonwijken is een problematiek die de laatste jaren steeds vaker in delen van Diemen wordt ervaren. Eén van de onderwerpen die hierbij relevant is, is het slecht benutten van het parkeren op eigen terrein waardoor de druk op de openbare parkeerplaatsen in de woonwijken toeneemt.

In het parkeerbeleidsplan Diemen is opgenomen dat het parkeerbeleid een instrument is om de beschikbare ruimte beter te benutten. De aanwezige parkeergelegenheid in woonwijken dient plaats te bieden aan bewoners en hun bezoek. Parkeervoorzieningen zoals carports, opritten en garages worden soms voor andere doeleinden gebruikt. Bewoners parkeren dan in de openbare ruimte in plaats van op eigen terrein.

Wat verstaan we precies onder Parkeren op eigen terrein:

 • 1.

  Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • a)

   een vrije ruimte op eigen terrein bij de woning met de minimale afmetingen van 2.30 m breed en 4.75 m lang welke tijdens de aanleg bedoeld is of was als parkeermogelijkheid;

  • b)

   een parkeerplaats in een parkeergarage behorende bij het wooncomplex waarbij bij oplevering van het wooncomplex een parkeerplaats in de parkeergarage is toegewezen aan één van de woningen en voorwaarde is geweest bij de afgifte van de bouwvergunning.

 • 2.

  Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet aangemerkt:

  • a)

   een op het woonperceel aanwezige garage;

  • b)

   een losse garagebox welke niet met de woning is verbonden.

 • 3.

  De totale beschikbare ruimte op eigen terrein welke tijdens de aanleg bedoeld is of was als parkeergelegenheid en de minimale afmetingen in lid 1a bepalen het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Bepalen uitgangspunt minimaal benodigde ruimte voor parkeren op eigen terrein

Tijdens de inventarisatie van de parkeercapaciteit en het parkeren op eigen terrein is geconstateerd dat de maat van 5,00 meter voor parkeren op eigen terrein (welke wordt gehanteerd in verschillende andere gemeenten) problemen oplevert voor de Diemense situatie. De reden hiervoor is omdat een deel van de ruimte op eigen terrein in Diemen vaak iets minder is dan 5,00 meter. In Diemen ligt deze maat vaak tussen de 4,90 m en 5,00 m.

Tijdens de inventarisatie is ook bekeken of de ‘Diemense maat’ hinderlijke situaties zou opleveren voor de medeweggebruikers (voetgangers etc.) doordat de auto incidenteel iets uitsteekt op gemeentegrond. Dit bleek in geen van de gevallen op te gaan.

In de wijk Biesbosch zijn in bepaalde straten (zoals Boschplaat) afstanden gemeten van ca. 4,45 meter. Het parkeren levert ook in die situatie geen problemen op voor het overige verkeer en is ook noodzakelijk gezien de beperkte omvang van openbare ruimte in die straat.

De gemiddelde lengte van personenauto’s is onderzocht op twee verschillende manieren:

 • a.)

  raadplegen ASVV 2012;

 • b.)

  bepalen gemiddelde lengte top 10 meeste verkochte auto’s in Nederland in 2013.

ad a.) raadplegen ASVV 2012

In figuur 5.2/12 zijn 95-percentielwaarden van het ontwerpvoertuig personenauto weergegeven.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 5.2/12 Normvoertuig personenauto [5.1]

Dit betekent dat 95 % van de voertuigen valt binnen de lengtemaat van 4,88 meter.

b.) gemiddelde lengte top 10 van meeste verkochte auto’s in Nederland in 2013

Op internet is een online auto-magazine beschikbaar waar specificaties zijn opgenomen van personenauto’s - http://www.autozine.nl/overzicht/modellen_techniek.php

1.

Volkswagen up! – 16.187

3,54m

2.

Volkswagen Golf Variant – 14.521

4,56m

3.

Ford Focus – 13.373

4,56m

4.

Renault Mégane – 12.538

4,30m

5.

Volvo V40 – 12.300

4,30m

6.

Renault Clio – 12.152

4,06m

7.

Kia Picanto – 10.764

3,60m

8.

Peugeot 107 – 10.011

3,43m

9.

VW Polo – 9.749

3,97m

10.

Peugeot 208 – 9.431

3,96m

De gemiddelde lengte bedraagt 4,03 meter.

Gezien het verschil tussen de ASVV-norm en de gemiddelde lengte welke voortkomt uit de top 10 van verkochte personenauto’s in Nederland wordt geadviseerd niet de algemene gehanteerde maat van 5,00 meter op te nemen in de juridische documenten. Geadviseerd wordt om een lengtemaat van 4,75 meter op te nemen en een breedtemaat van 2,30 meter voor de parkeerplaats waar parkeren op eigen terrein mogelijk moet zijn.

Besluit lijst Parkeren op eigen terrein (POET)

De bewonersadressen waarvoor vanwege het aanwezig zijn van 1 of meerdere eigen parkeervoorziening(en) het recht vervalt op 1 of meerdere bewonersvergunning(en) of -ontheffing(en) zijn opgenomen in het Besluit lijst Parkeren op eigen terrein. Ook is er de mogelijkheid dat voor een deel van de bewonersadressen geen bezoekersregeling aangevraagd mag worden. Het besluit maakt een onderscheid in verschillende typen bewonersadressen:

Artikel 1, bewonersadressen waarbij het recht vervalt op een 1e bewonersvergunning of -ontheffing. Het eerste voertuig wordt op eigen terrein geparkeerd.

Artikel 2, bewonersadressen waarbij het recht vervalt op een 1e, 2e en volgende bewonersvergunning of -ontheffing. De bewoner kan geen aanvraag indienen voor een bewonersvergunning of -ontheffing om op straat te parkeren.

Artikel 3, bewonersadressen waarbij het recht vervalt op een 1e en 2e bewonersvergunning of -ontheffing. Vanaf de 3e auto en volgende auto’s mag een aanvraag ingediend worden voor een bewonersvergunning of -ontheffing om op straat te parkeren.

Artikel 4, bewonersadressen waarbij het recht vervalt op een bezoekersregeling.

Artikel 5, voor bewonersadressen die beschikken over 3 of meer inpandige parkeervoorzieningen wordt een bewonersvergunning- of ontheffing op aanvraag verstrekt voor auto’s die het aantal inpandige parkeervoorzieningen te boven gaat.

Artikel 6, bewonersadressen waarbij vanwege de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren, het recht vervalt op een 2e en volgende bewonersvergunning of -ontheffing. De bewoner kan slechts één aanvraag indienen voor een bewonersvergunning of -ontheffing om op straat te parkeren.

Ondertekening