Verordening doelgroepen woningbouw Weesp 2020

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening doelgroepen woningbouw Weesp 2020
Citeertitel Verordening doelgroepen woningbouw Weesp 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
  4. artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020 Nieuwe regeling

27-05-2020

gmb-2020-163482

Z.173803/D.126605