Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld
Citeertitel Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld
  2. artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld
  5. Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-467502

Onbekend.
17-02-2023 01-01-2024 bijlage B, G, I, U

07-02-2023

gmb-2023-66260

Onbekend.
22-07-2022 17-02-2023 bijlage B, D, T

12-07-2022

gmb-2022-335025

Onbekend.
01-03-2022 22-07-2022 Bijlage Q

08-02-2022

gmb-2022-63489

1938
11-01-2022 01-03-2022 Bijlage B, C, D, G, K, L, M

21-12-2021

gmb-2022-8134

1852
01-02-2021 11-01-2022 Bijlage Q

10-11-2020

gmb-2021-10286

1013
01-07-2020 01-02-2021 Nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-162754

695