Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020
Citeertitel Aanwijzingsbesluit archivaris-toezichthouder provincie Drenthe 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 29, derde lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 124e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020 Aanwijzingsbesluit

23-06-2020

prb-2020-4021

2020001324