Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rucphen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen
Citeertitel APV gemeente Rucphen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020 APV 2020 gemeente Rucphen

13-05-2020

gmb-2020-161430

Onbekend.