VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE MOERDIJK

Geldend van 24-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS GEMEENTE MOERDIJK
Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
  4. artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2020 nieuwe regelgeving

28-05-2020

gmb-2020-159909

Onbekend.