Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2020-2.

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2020-2.
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2020-2.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020 nieuwe regeling

08-06-2020

gmb-2020-158044

Onbekend.