Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019

Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stede Broec
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  6. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  7. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  8. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:28, 2:29, 2:39, 2:60, 2:71, 3:7, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

27-10-2022

gmb-2024-111401

998905
31-12-2023 13-03-2024 artikel 4:1, 4:5

27-10-2022

gmb-2023-564294

Onbekend.
26-11-2022 31-12-2023 hoofdstuk 2, afdeling 3, 6, 7, 8a, 11, 15a, artikel 2:19b, 2:24, 2:26, 2:34, 2:48, 2:48a, 2:50a, 2:78, 2:78a, 2:80, 2:81a, 2:81b, 2:81c, 2:81d, 2:81e, 2:81f, 2:81g, 2:81h, 3:7, 4:10, 4:11, 4:12, 4:12a, 4:12b, 4:12c, 4:12d, 4:12e, 4:12f, 4:12g, 4:12h, 4:12i, 4:12j, 4:12k, 5:25a

27-10-2022

gmb-2022-523939

998905
25-12-2020 26-11-2022 artt. 2:71 en 2:73a

17-12-2020

gmb-2020-347128

Onbekend.
20-06-2020 25-12-2020 Nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2020-155293

Onbekend.