Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent klachten (Klachtenverordening Rijn en IJssel 2020)

Geldend van 20-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent klachten (Klachtenverordening Rijn en IJssel 2020)
Citeertitel Klachtenverordening Rijn en IJssel 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2020 nieuwe regeling

12-05-2020

wsb-2020-6668

Onbekend.