Regeling vervallen per 29-05-2020

Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020 (1e wijziging)

Geldend van 16-06-2020 t/m 28-05-2020 met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2020

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020 (1e wijziging)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

Gelet op het gezamenlijk besluit van de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek inzake de openstelling van toiletvoorzieningen in de openbare ruimte bij onder meer campings en jachthavens, een en ander zoals vastgelegd in de op 21 mei 2020 (kenmerk: VRGV-JH-021) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurde brief;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020 (1e wijziging).

Artikel I

In artikel 2.5a. wordt de zinsnede “toilet-, was- en douchevoorzieningen” gewijzigd in: was- en douchevoorzieningen.

Artikel II

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (www.vrgooienvechtstreek.nl) en treedt op 22 mei in werking.

Ondertekening

Aldus besloten op 21 mei 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

P.I. Broertjes