Verordening starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019, tweede herziening

Geldend van 12-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019, tweede herziening
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019, tweede herziening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Verordening Starterslening gemeente Nuenen c.a. 2019, tweede herziening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2020 Herziening

28-05-2020

gmb-2020-147073

Corsanummer 2020.08311