Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lochem 2020

Geldend van 11-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lochem 2020
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Lochem 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2020 Nieuwe beleidsregels

02-06-2020

gmb-2020-144137

Onbekend.