AANWIJZING RECHTSPERSOON BRIEFADRESGEVER GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 06-06-2020 t/m heden

Intitulé

AANWIJZING RECHTSPERSOON BRIEFADRESGEVER GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z046651 / D330378

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelet op de artikel 2.42, SUB B, Wet Basisregistratie Personen;

Hebben besloten:

  • 1.

    Gemeente Brummen, Team voor Elkaar aan te wijzen om als briefadresgever op te treden in de gemeente Brummen.

De volgende rechtspersoon is aangewezen om als briefadresgever op te treden in de gemeente Brummen:

Gemeente Brummen, Team voor Elkaar

Engelenburgerlaan 31

6971 BV Brummen

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 02 juni 2020 in het collegebesluit D330382.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel