Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen

Geldend van 09-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Reusel-De Mierden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen
Citeertitel Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen Reusel-De Mierden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimte en infrastructuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-29006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2020 nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-142191

BW20.0087