Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024
Citeertitel Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/610434/CVDR610434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2023 artikel 5, 9, 10

21-02-2023

prb-2023-2242

K21433
01-01-2021 02-03-2023 artikel 6, 8, 9, 15

15-12-2020

prb-2020-9782

K21433
04-06-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

02-06-2020

prb-2020-3390

K21433