Regeling vervallen per 01-01-2023

Financiële verordening gemeente Elburg 2019

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Elburg 2019
Citeertitel 1e wijziging financiële verordening gemeente Elburg 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 van de Gemeentewet
  2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2023 wijziging regeling

19-12-2022

gmb-2022-568490

Onbekend.
29-05-2020 01-01-2023 nieuwe regel

14-10-2019

gmb-2020-136590

Onbekend.