Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 12 mei 2020, houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024)

Geldend van 03-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 12 mei 2020, houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024)
Citeertitel Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp subsidie, natuur, omgeving, water
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023 artikel 5, 9, 10

24-01-2023

prb-2023-1145

C2307463/5190920
01-01-2021 03-02-2023 artikel 6, 8, 9, 16

01-12-2020

prb-2020-9131

C2272117/4794939
27-05-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

12-05-2020

prb-2020-3183

C2261752/4696189