Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor groen en dierenwelzijn (Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor groen en dierenwelzijn (Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn)
Citeertitel Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/623786/CVDR623786_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels subsidie Groen en Dieren.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-129290

Onbekend.