Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam

Geldend van 03-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 81q, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 81v van de Gemeentewet
  4. artikel 81y van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2024 01-10-2023 artikel 6, 11, 12, 13, 16, 19, bijlage A, toelichting

12-10-2023

gmb-2024-52295

Onbekend.
01-01-2023 03-02-2024 bijlage A

21-12-2022

gmb-2022-576792

Onbekend.
23-05-2020 01-01-2020 01-01-2023 artikel 8, toelichting

22-04-2020

stcrt-2020-28313

Onbekend.
01-01-2017 23-05-2020 nieuwe regeling

24-10-2016

Staatscourant 2016, 56913

2016, 295/1159