Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020
Citeertitel Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs
  2. artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 100 van de Wet op de expertisecentra
  4. artikel 189 van de Gemeentewet
  5. artikel 147 van de Gemeentewet
  6. artikel 6.12 van de Wet voortgezet onderwijs 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 bijlage V

21-12-2023

gmb-2023-564324

Onbekend.
01-01-2023 01-01-2024 bijlage III, IV

22-12-2022

gmb-2022-576819

Onbekend.
01-01-2022 01-01-2023 bijlage III, IV, V, toelichting

22-12-2021

gmb-2021-478836

Onbekend.
20-05-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

28-04-2020

gmb-2020-126629

Onbekend.