Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent huisvestingsvoorzieningen onderwijs (Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020)

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent huisvestingsvoorzieningen onderwijs (Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020)
Citeertitel Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs
  2. artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 100 van de Wet op de expertisecentra
  4. artikel 189 van de Gemeentewet
  5. artikel 147 van de Gemeentewet
  6. artikel 6.12 van de Wet voortgezet onderwijs 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 bijlage III, IV

22-12-2022

gmb-2022-576819

Onbekend.
01-01-2022 01-01-2023 bijlage III, IV, V, toelichting

22-12-2021

gmb-2021-478836

Onbekend.
20-05-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

28-04-2020

gmb-2020-126629

Onbekend.