Regeling vervallen per 10-06-2022

Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe - Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw -April 2020

Geldend van 16-05-2020 t/m 09-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe - Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw -April 2020
Citeertitel Tekstplaatsing : Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe - Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw -April 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting - Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw -April 2020
Externe bijlagen exb-2020-31408 exb-2020-31409

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

eerder gepubliceerd onder nr. 2020/124092 15 mei 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2020 10-06-2022 nieuwe beleidsregels

21-04-2020

gmb-2020-153255

128730
16-05-2020 16-05-2020 nieuwe beleidsregels

21-04-2020

gmb-2020-124092

128730