Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2019

Geldend van 01-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2019

Artikel 1 Tarief kortparkeren parkeergarage Aan de Kei

 • € 1,90 per uur (incl. BTW)

 • 24 uur per dag

 • Er is géén maximum dagtarief

 • Er wordt in eenheden van € 0,10 afgerekend

 • Verloren parkeerkaart € 45,-

Artikel 2 Tijdvak gratis parkeren Valkenburg Pas in parkeergarage Aan de Kei

Bezitters van de Valkenburg Pas parkeren gratis tussen 08.00 en 11.00 uur.

Artikel 3 Abonnementen parkeergarage Aan de Kei

 • 1.

  Abonnementen zijn enkel geldig op parkeervakken die zich bevinden op de -2 laag van de parkeergarage;

 • 2.

  Van het totaal aantal parkeervakken op de -2 laag komen maximaal 92 parkeervakken in aanmerking voor abonnement verkoop (exclusief het gereserveerde bewonersdeel);

 • 3.

  De volgende abonnementen en tarieven worden gehanteerd:

 • 5x24 (maandag 00:00 uur t/m vrijdag 23:59 uur): € 155,- per maand (incl. BTW)

 • 6x24 (maandag 00:00 uur t/m zaterdag 23:59 uur): € 175,- per maand (incl. BTW)

 • 7x24 (maandag 00:00 uur t/m zondag 23:59 uur): € 195,- per maand (incl. BTW)

 • Kantoor (maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 19:00 uur): € 135,- per maand (incl. BTW)

 • Nacht (maandag t/m zondag tussen 17:00 en 10:00 uur): € 50,- per maand (incl. BTW)

 • Nacht+weekend (maandag t/m zondag tussen 17:00 en

 • 10:00 uur en op zaterdag en zondag): € 150,- per maand (incl. BTW)

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2019’.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 3 december 2019.

mr. G.S. Reehuis dr. J.J. Schrijen

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester FORMTEXT