Regeling vervallen per 18-12-2021

Algemene plaatselijke verordening 2020

Geldend van 16-05-2020 t/m 17-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2020
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2020 18-12-2021 Nieuwe regeling

06-04-2020

gmb-2020-123463

Onbekend.