Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020)

Geldend van 15-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlaardingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020)
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  4. artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Vlaardingen 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2020 nieuwe regeling

23-04-2020

gmb-2020-123244

Onbekend.