BELEIDSREGELS UITWEGEN BRUMMEN 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BELEIDSREGELS UITWEGEN BRUMMEN 2019
Citeertitel Beleidsregels uitwegen Brummen 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregels uitwegen Brummen 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-2672/1/bijlage/exb-2019-2672.pdf
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-06-13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2020-123221

D292233