Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie aanleg groene daken (Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020)

Geldend van 07-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Deurne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie aanleg groene daken (Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020)
Citeertitel Subsidieregeling aanleg groene daken Deurne 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/621168/CVDR621168_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-115086

Onbekend.